Boekhouder heeft vanmorgen vertrouwelijke bedrijfsgegevens van de server gehaald om de gescheiden collega · Accountancy te helpen

De accountant / financieel controller heeft bij de server van de werkgever vertrouwelijke bedrijfsgegevens opgevraagd om een ​​ontslagen collega bij te staan ​​bij zijn ontslagprocedure. Er wordt beweerd dat de werkgever de financiële positie van het bedrijf opzettelijk en ten onrechte zo negatief aan de rechtbank heeft gepresenteerd dat hij niet de minste vergoeding hoeft te betalen voor het einde van de dienst.

De accountant vond het een maatschappelijke plicht om de waarheid over de hervatting van de ontslagprocedure van zijn ex-collega te onthullen. Vanwege deze omstandigheid ging hij in beroep tegen overmacht wegens de noodtoestand bij het Gerechtshof in Den Haag, maar de rechtbank oordeelde dat dit niet het geval was. De accountant is veroordeeld tot 120 uur taakstraf wegens computerinbreuk en gegevensoverdracht aan de advocaat van zijn oud-collega.

uitspraak: ECLI: NL: GHDHA: 2021: 570

U bent aangemeld bij de bedrijfsserver

Verdachte werkte bijna vijftien jaar als accountant / financieel controller bij het bedrijf en had door deze baan de inloggegevens om toegang te krijgen tot de bedrijfsserver. De werkgever diende op 20 juli 2017 een klacht in tegen de accountant wegens hulp bij het illegaal invoeren van vertrouwelijke informatie in de ontslagprocedure van zijn collega. De accountant gaf toe met zijn inloggegevens op de server in te loggen om – op verzoek van de ontslagen collega – meerdere keren de bestanden te downloaden voor hervatting van de ontslagprocedure. De rechtbank veroordeelde de accountant hiervoor tot taakstraf, maar hij ging in beroep.

Beroep: de noodtoestand

De boekhouder betoogde bij het Gerechtshof in Den Haag dat hij niet illegaal of illegaal inlogde op de server van het bedrijf. Hij had de inloggegevens nog van tevoren aan hem verstrekt, werd nooit de toegang tot de server ontzegd en tijdens de hechtenis van verdachte deed hij ook een project voor BV. Hij zei dat dit allemaal met (stilzwijgende) toestemming van de beheerder / eigenaar is. Ook werd gezegd dat de accountant het recht heeft zich te beroepen op overmacht, in de zin van een noodtoestand. Als gevolg hiervan zal er geen illegale kwestie zijn.

READ  Wanneer begint de gesloten proefperiode? Downloaden voor pc, PS4 en Xbox One

Oordeel van de rechtbank: computerinbreuk

De rechtbank oordeelde dat de accountant die op de server van de BV inlogde, de hem ter beschikking staande inloggegevens voor een ander doel gebruikte dan waarvoor deze aan hem waren verstrekt, zodat deze op dat moment als nep-sleutel werden gekwalificeerd. Op die momenten was er sprake van inmenging in de zin van artikel 138A, eerste lid, Wetboek van Strafrecht. Op deze manier gehackt betekent dat de onwettigheid ervan in principe als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Dit kan in dit geval alleen anders zijn als het beroep in noodsituaties succesvol is.

noodsituatie?

Dit is echter ook niet het geval, oordeelde de rechtbank. Het hof oordeelde allereerst dat een beroep in noodtoestand alleen in uitzonderlijke omstandigheden ontvankelijk kon zijn. De te nemen drempel is bijzonder hoog: “Uitzonderlijke gevallen kunnen betekenen dat de gedraging waarvoor de wetgever wordt gestraft toch als gerechtvaardigd kan worden beschouwd, inclusief de vraag of moet worden aangenomen dat de actie is ondernomen in de noodtoestand, dat wil zeggen in algemeen. – De dader van de misdaad, Geconfronteerd met de noodzaak om te kiezen tussen plichten en wederzijds tegenstrijdige belangen, liet hij toe dat het belangrijkste de overhand kreeg. ” [HR 23 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP5967]

Door toepassing van deze strikte norm kan naar het oordeel van de rechtbank in deze situatie geen noodtoestand worden gehanteerd. De bijstand van een collega op verzoek in de ontslagprocedure mag niet worden beschouwd als een zwaarwegend belang dat een schending van het strafrecht zou rechtvaardigen. Dat de accountant zich desondanks in een noodsituatie bevond, werd onaanvaardbaar genoeg. Niets weerhield hem ervan het verzoek van de collega dat werd afgewezen wegens overtreding van de wet, te weigeren of te negeren. Het vermeende rechtvaardigheidsgevoel is in dit opzicht niet overtuigend genoeg en wordt overschaduwd door wat de accountant zelf tegen de politie zei: “De slogan is op mij van toepassing: het doel heiligt de middelen” en “privéfout is een groot struikelblok. “

READ  Installeer en gebruik WhatsApp Web op uw computer

Bovendien zijn de omstandigheden die tot overtreding van de wet zouden hebben geleid al langer aanwezig. Er werd niet bevestigd of aangetoond dat de niet-strafbare alternatieven om het gewenste doel te bereiken adequaat waren onderzocht en het was duidelijk dat ze volledig ineffectief zouden zijn. Er was geen bewijs van enig spiritueel ‘conflict’ dat leek te leiden tot onvermijdelijke wetsovertredingen. Met de weigering om een ​​beroep te doen op (overmacht door) een calamiteit, is het downloaden van werkgegevens onrechtmatig gebleken. Volgens het hof maakt de accountant zich schuldig aan beschuldigingen van computerinbreuk.

Ook oordeelde de rechtbank dat de accountant zich schuldig maakt aan deelname aan de openbaarmaking van de bedrijfsgegevens door die informatie te verstrekken in de gerechtelijke procedure tussen zijn oud-collega en het BV-bedrijf.

Een taakstraf van 120 uur is dus op zijn plaats, oordeelt de rechtbank.

More from Madison Garrett

Game preview: 05.06.21 vs BUF

Game voorbeeld De Penguins keren dit seizoen voor de laatste keer naar...
Read More

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *