Herziene protocollen per 10 januari 2022

Naar aanleiding van het OMT-besluit van 3 januari 2022 zijn de protocollen voor het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs aangepast.

Voor het primair en primair (speciaal) onderwijs gelden in het algemeen de volgende uitgangspunten:

 • De school geeft zoveel mogelijk lichamelijke opvoeding aan alle leerlingen.
 • De school is open, tenzij…
  • Advies van de GGD over besmetting op school en het verkleinen van de kans op verspreiding zorgt ervoor dat dit ontstaat, of
  • De school heeft geen andere organisatorische optie dan te sluiten, omdat zoveel personeel ziek is of in quarantaine moet en er geen alternatief beschikbaar is.
 • Als de school om organisatorische redenen gesloten is, biedt de school spoedeisende opvang.
 • Wanneer onderwijs fysiek niet haalbaar is, wenden scholen zich zoveel mogelijk in hun omgeving tot onderwijs op afstand of bieden ze maatwerk.
 • Eén school heeft de schoolsluiting via het meldpunt gemeld bij de onderwijsinspectie. De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht. Dit heeft betrekking op:
  • Houd je zoveel mogelijk aan het dringende advies dat alle volwassenen op school 1,5 meter afstand houden (op school is dit geen verplichting, daarbuiten);
  • Pas een strikte gezondheidsscreening toe wanneer werknemers, ouders/voogden en andere volwassenen de school betreden;
  • Pas andere hygiëneprocedures strikt toe. Omdat we willen dat leerlingen zo normaal mogelijk naar school gaan, is het belangrijk dat volwassenen de extra stap zetten en verantwoordelijkheid nemen.

Scholen hebben de bevoegdheid (in overleg met de MR) om aanvullende maatregelen te nemen, zoals het gebruik van schoolloopmethoden of het aanbieden van pauzes.

In het algemeen gelden voor het buitengewoon secundair onderwijs de volgende uitgangspunten:

 • Alle basisscholen bieden op school lichamelijke opvoeding aan.
 • De school is open tenzij:
  • Advies van de GGD over besmetting op school en het verkleinen van de kans op verspreiding zorgt ervoor dat dit ontstaat, of
  • De school heeft geen andere organisatorische optie dan te sluiten, omdat zoveel personeel ziek is of in quarantaine moet en er geen alternatief beschikbaar is.
 • Een school heeft zich via het meldpunt gemeld bij de Onderwijsinspectie van een tijdelijke schoolsluiting. De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven onverminderd van kracht en het is, zoals het OMT aangeeft, van groot belang om deze na te leven. Dit heeft betrekking op:
  • Houd je zoveel mogelijk aan het dringende advies dat alle volwassenen op school 1,5 meter afstand houden (op school is dit geen verplichting, en daarbuiten);
  • Pas een strikte gezondheidsscreening toe wanneer werknemers, ouders/voogden en andere volwassenen de school betreden;
  • Pas andere hygiëneprocedures strikt toe.
READ  Hoe pas je de privacy-instellingen van TikTok aan? - TechGirl

Scholen hebben de bevoegdheid (in overleg met de MR) om aanvullende maatregelen te nemen, zoals het gebruik van schoolloopmethoden of het aanbieden van pauzes.

Wijzigingen vanaf 10 januari 2022 voor zowel het basis- en speciaal (basis) onderwijs als voor het buitengewoon secundair onderwijs:

De veranderingen die volgden op de sluiting van de school werden teruggedraaid. Voor wat betreft schoolsluitingen geldt weer het protocol.

Het Protocol Basisonderwijs en Speciaal (Basis) Onderwijs en het Protocol Speciaal Voortgezet Onderwijs (VSO) kunt u hieronder downloaden.

Nieuwste richtlijnen voor kransen

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *