Modellen van landbouwcoöperaties zijn voltooid

De praktijk leert dat boeren de extra inspanningen kunnen leveren die nodig zijn voor de natuur. Het puntensysteem met beloningen en begeleiding door middel van collectieve hulp hierbij, zijn andere conclusies.

Noardlike Fryske Wâlden, Groningen West en Midden Groningen hebben vanaf 2019 de gezamenlijke operationele pilot ‘Hoe? En daarom!’ uitgevoerd. Er zijn experimenten uitgevoerd met een nieuw systeem dat boeren in staat stelt passende maatregelen te nemen die gunstig zijn voor het milieu, de biodiversiteit of het klimaat op plaatsen waar ze het meest efficiënt zijn. Dit systeem zorgt ook voor zo min mogelijk administratieve lasten en regels voor boeren. Het doel van het experiment was om vooronderzoek te doen naar het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat vanaf 2023 zou veranderen en om te kijken welke rol collectieve groepen daarin zouden kunnen spelen. Het betrof een groep van 71 melkveehouders en akkerbouwers in Friesland en Groningen.

Bij de buren

Tijdens het experiment ontwikkelden de drie groepen in een zonebedrijf met gebiedsranden en boeren een lijst met opties met maatregelen voor boeren. Voorbeelden zijn graslanden met een rijke soortenproductie, groene woestenijen en het gebruik van ruwe compost. Als ze dit aanspreken bij hun buren, een collega-boer in de buurt of een terreinbeheerorganisatie, wordt de impact vergroot en levert het een extra voordeel op voor bijvoorbeeld de biodiversiteit of waterkwaliteit. Dit gebeurde door groepen in een puntensysteem dat in de praktijk is getest.

“We hebben aangetoond dat de provincie de juiste partij is om een ​​leidende rol in het proces op zich te nemen en dat ze ook duidelijke doelen kan stellen”, zegt projectleider Wouter Rosendahl. Een andere conclusie is dat het wenselijk is om wijkplannen op hoog niveau op te stellen en deze te herzien voor deelwijkplannen. De collectieve groep is bij uitstek geschikt om latere doelstellingen op een gebiedsspecifieke manier te vertalen naar maatregelen. Een boer denkt: tank kan hierbij op een nuttige en praktische manier helpen. “

READ  Apple's grootste update van de week

puntensysteem

In het kader van het experiment lag de focus op het ontwikkelen en testen van een zelfmanagement scoresysteem. Boeren kunnen tegen een overeenkomstige vergoeding punten verdienen voor statistieken uit milieukaarten. Het puntensysteem werkt op basis van nabijheid. Metrics krijgen bonuspunten als ze zich naast elkaar bevinden en fysiek dicht bij elkaar worden uitgevoerd. Roosendaal: Het geheel is meer dan de som der delen. De samenhang van procedures stopt niet bij de bedrijfsgrenzen. In het puntensysteem worden de acties van de buurman ook meegeteld bij de berekening van de beloning. Het blijkt dat dit bonuspuntensysteem goed werkt en meer bijdraagt ​​aan doelen. De boeren willen hieraan meewerken. ”

Het puntensysteem blijkt ook bijzonder goed te werken voor maatregelen die sturing vereisen. “De groep kan die begeleiding bieden en heeft ook een goed overzicht van een boer die op elke schaal werkt”, zegt de projectleider. “Boeren vinden het belangrijk om wederzijdse kennis te delen. Groepen kunnen in de toekomst voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. Het is jammer dat er door de Coronacrisis niet veel reizen en bijeenkomsten hebben plaatsgevonden.”

Downloadbaar

De bevindingen van Noardlike Fryske Welden, Groningen West en Midden Groningen: hoe? En daarom! , Samen met andere pilots, geïntroduceerd bij beleidsmakers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, provincies en waterschappen. Ze geven ook vorm aan de Nederlandse invulling van het Europese landbouwbeleid. Het volledige eindrapport en de samenvatting van de pilot zijn (binnenkort) te downloaden op www.glb-hoezo.nl.

In een aantal andere regio’s van Nederland is geëxperimenteerd met het ontwikkelen en testen van een haalbaar puntensysteem voor vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Van hoe? En daarom! Groningen West gaat samen met Water Land & Dijken en Landbouwcollectief Flevolands deelnemen aan een pilotopvolging in 2021 en 2022. Samen werkten ze aan één puntensysteem dat elke boer in 2023 kan implementeren.

READ  Een MacBook of iPad is voor je studie beter dan een Chromebook

More from Madison Garrett

EU-landen zijn begonnen met het koppelen van nationale corona-apps

Volgende week worden ook de apps uit Tsjechië, Spanje, Denemarken en Letland...
Read More

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *