Negen misvattingen over effectiviteit

Fumi publiceerde een infographic. Dit geeft een snel overzicht van de effectiviteit van de veranderingen die tijdens de uitvoering van projecten worden doorgevoerd.

In de praktijk kampen twee op de drie projecten met vertragingen en inefficiënties. Hier zijn veel redenen voor. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen en/of overuren die de productiviteit negatief beïnvloeden. De directe kosten van een dergelijke wijziging zijn meestal wel te berekenen, maar het is moeilijk om de verstoring te kwantificeren die wordt veroorzaakt door een of meer wijzigingen in de projectuitvoering. Eind 2019 is de VOMI Optimalisatie Commissie, de branchevereniging voor service ondernemers in de procesindustrie, gestart met het ontwikkelen van het VOMI Optimalisatie model.

Negen misvattingen

Op basis van negen misvattingen constateerde de commissie de ineffectiviteit van de verschillende wijzigingen. Daarnaast geeft het inzicht in de (financiële) impact van de verandering in het project/bouwproces, oftewel een helder beeld van de verschillende stakeholders in de keten.

boekje

Het VOMI Optimalisatiemodel is gebaseerd op het handboek ‘Projectmanagement in Bouw- en Installatiewerken’. Hierin wordt in grote lijnen ingegaan op projectmanagement en de factoren die de omvang, planning en het budget van projecten kunnen verstoren of beïnvloeden. De belangrijkste worden in detail besproken in de handleiding.

sluiting stuk

De grafiek vat de negen belangrijkste misvattingen over efficiëntie samen. Met deze elementen zijn alle “ingrediënten” aanwezig om deze kennis over projectmanagement en -verbetering breed te verspreiden.

Misvatting 1 – Logistiek

“Meerwerk verrichten dat geen noemenswaardige verstoring van uw logistieke organisatie veroorzaakt” is de eerste misvatting. In de praktijk blijken de veranderingen een grote impact te hebben op de logistiek van het project. Het kan zelfs leiden tot 50% verlies van werkzaamheid. De aannemer moet ervoor zorgen dat materialen, gereedschappen en steigers aanwezig zijn. Prefab gebouwen en transport moeten worden gepland.

READ  Houd de vaste telefoonkosten zo laag mogelijk.

Misvatting 2 – de opeenstapeling van activiteiten

“Het veranderen van activiteiten heeft geen effect op de productiviteit” is de tweede misvatting. Naarmate het project vordert, wordt het steeds drukker op de werf. Door de achterstand van activiteiten kan de site overvol raken, wat kan leiden tot verlies van effectiviteit.

Misvatting 3 – De leercurve

De stelling “Het meerwerk kan gewoon opgevangen worden door nieuwe mensen toe te voegen” is onjuist. Veranderende omstandigheden, bijvoorbeeld door overwerk, vragen om een ​​aanpassingsperiode.

Misvatting 4 – Naar de werkplek gaan

“Overwerk en meer mensen hebben geen effect op de bereikbaarheid van de werkplek” is de vierde misvatting. Meer mensen op de site betekent dat naadloze toegang tot de site moeilijker wordt. Dit kan ook leiden tot een lagere werkzaamheid.

Misvatting 5 – Optimale bezetting

De stelling “Met optimale bezetting kun je onder alle omstandigheden productief en effectief werken” is evenmin waar. De voorwaarden moeten ook waar zijn. Zo hebben bijvoorbeeld geluidsbeperkingen, houtkap of speciale beperkingen opgelegd door de klant ook invloed op de efficiëntie.

Misvatting 6- Zwak toezicht

Misvatting 6 is: “Management kan gemakkelijk overuren aan.” Toezichthouders die met de veranderingen te maken hebben, zullen hierop moeten inspelen. Hierdoor kunnen zij zich niet volledig focussen op het toezicht, met verlies van effectiviteit tot gevolg.

Misvatting 7 – Overuren

“Ophoping van wijzigingen kan gemakkelijk worden gecompenseerd door overuren” is de zevende misvatting. Door meer te werken daalt de productiviteit, waardoor het moeilijk wordt om overuren in te halen. Het leidt eerder tot grotere inefficiëntie.

Fout 8 – Dubbel effect

“Elk meerwerk kan als een zelfstandig project worden beschouwd en heeft geen effect op de uitvoering van het project”, is een misvatting acht. Niet alleen het extra werk, maar ook de veranderingen hebben een negatief effect op de productiviteit tijdens de implementatie.

READ  SRMJEEE 2021 resultaat vandaag; Waar en hoe te downloaden van Srmist.edu.in

Misvatting 9 – Kabinet herschikking

De laatste misvatting is de veronderstelling dat “overuren opgevangen kunnen worden door het beroep opnieuw in te delen en nieuwe mensen toe te voegen”. In werkelijkheid verstoort dit echter de workflow, terwijl het toevoegen van nieuwe mensen gepaard gaat met een leercurve, waardoor de productiviteit afneemt.

Het VOMI-optimalisatiemodel kan worden gedownload van de VOMI-website.

Bron en afbeelding: Fumi

More from Madison Garrett
Final Fantasy VIII Remastered vindt zijn weg naar Android en iOS
Square Enix heeft weer een Final Fantasy-game uitgebracht die je opnieuw kunt...
Read More
Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *