Platform 31 kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio

Op 2020 ontwikkelde Platform31, in nauwe samenwerking met C-creators en Hedgehog Corporation, een gids voor stikstofvrij wonen. Het is primair gericht op gemeenten en anderen kunnen er baat bij hebben. U kunt deze gids downloaden op de projectpagina en het webevenement bekijken waar deze op dat moment is geproduceerd.

Naast het bewijs was er behoefte aan verdere verkenning van enkele onderwerpen. Om deze reden is de gids nu verrijkt (zie download rechts). Dit werd op 2 februari gepresenteerd en besproken in Nitrogen: The Tipping Point for Sustainability als onderdeel van Circular Economy Week.

Verrijking is onafhankelijk leesbaar, maar is vooral waardevol in combinatie met de gids en biedt meer details en inzichten op twee gebieden.

  • Differentiatie: Niet elke maatregel is voor elke (type) situatie even geschikt: Hoe kunnen gemeenten vooraf screenen op de belangrijkste omgevingsfactoren?
  • Een integrale aanpak: stikstof als onderwerp dat weinig enthousiasme genereert; Het zou echter een laatste keerpunt kunnen zijn om de versnelling naar duurzame huisvesting te stimuleren. Hoe kan een gemeente hieraan bijdragen?

Het project werd afgerond met de publicatie, presentatie en bespreking van verrijking in het bovengenoemde evenement. Neem bij vragen contact op met de projectmanager.

READ  'Harde klap' voor Leidse horeca: 'Het houdt ergens op'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *