Post de uitleg • Het glas op de foto

Op 1 augustus is het nieuwe interpretatiedocument gepubliceerd in NTA 8800: 2020 + A1: 2020 Energie Prestatie Gebouwen (EPG). In het afgelopen half jaar zijn er kleine aanpassingen en verduidelijkingen aangebracht aan de NTA 8800 als gevolg van onder meer marktexperimenten. Dit zijn kleine toevoegingen en verbeteringen aan systeemcomponenten.

De EPG-systematiek is sinds 1 januari 2021 van kracht. De methode voor het bepalen van de “energieprestatie in gebouwen” van NTA 8800 is de basis van de EPG-systematiek. Documentatie en andere componenten van systeemkwaliteitsborging zijn hierop gebaseerd.

Glas is cruciaal voor energieprestaties

De energieprestatie van een gebouw kan op verschillende manieren verbeterd worden. De toepassing van hoogwaardig glas speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast zijn subsidies voor gevelverbetering, zoals glasvervanging, beschikbaar via: ISDE-kaart. Lees op onze website alles over het nut en de noodzaak van het gebruik van goed isolatieglas. Uit onderzoek van TNO bleek dat bijna 30 procent van het energieverbruik van Europese gebouwen voor verwarming en koeling bespaard kan worden als in 2030 alle gebouwen in Europa zijn voorzien van hoogwaardig isolatieglas en zonwering.

Redigeren van ISSO-publicaties

Wijzigingen en verduidelijkingen zijn ook verwerkt in de interpretatiedocumenten bij ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 en kunnen vanaf 1 augustus worden gedownload op ISSO OPEN. Deze ISSO-publicaties hebben betrekking op registratieprotocollen en leggen uit hoe en welke gegevens een energieprestatieadviseur moet verzamelen om de energieprestatie van een gebouw te bepalen. Geïntegreerde versies van ISSO-publicaties 75.1 en 82.1, 3e editie, verschijnen deze zomer in print en online.

uitlijning

Met de publicatie van het interpretatiedocument zijn de systeemdocumenten geharmoniseerd. Programma’s en tests worden aangepast aan de NTA 8800 interpretatiedocumentatie en ISSO-registratieprotocollen. Interpretaties leiden niet tot wijzigingen in de BRL 9500U, BRL 9500W en BRL 9501. De BRL9500 (W en U) vereist echter dat energieprestatieadviseurs zich informeren over wijzigingen in belangrijke documenten, zoals de NTA 8800 en registratieprotocollen.

READ  Ziekenhuis weigert longpatiënt die geen mondmasker kan dragen | Radarcontroles - Radar

meer informatie

kijk naar me Website voor energieprestaties bouwen Voor meer informatie over Systeem-EPG. Het interpretatiedocument is hier ook te downloaden.

More from Madison Garrett

KPN verhoogt transmissiesnelheid glasvezel naar 1 gigabit

Vanaf juli 2021 verhoogt KPN de upstreamsnelheid van een 1Gbps abonnement op...
Read More

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *