Veilig brandbeheer van woongebouwen – Instituut voor Publieke Veiligheid

Veilig brandbeheer van woongebouwen – Instituut voor Publieke Veiligheid

Welke controles op het gebruik van vluchtroutes in woongebouwen zijn opgenomen in de nieuwe richtlijnen voor het brandveiligheidsbeheer in woongebouwen? Zijn er met de nieuwe wettelijke richtlijnen verschillen tussen bestaande bouw en nieuwbouw, bijvoorbeeld die van 0,85 meter? Klopt het dat er in bestaande gebouwen slechts 0,6 meter nodig is?

Artikel 6.15 en artikel 6.23a en de datum van inwerkingtreding ervan
De conceptregeling is opgenomen in een wijziging van de Bouwverordening leefomgeving (Bbl), gepubliceerd in Staatscourant 2023-426. Het ontwerpreglement kunt u downloaden via:
https://zoek.officielekennismakeen.nl/stb-2023-426.pdf
In een verzamelbrief bouwregelgeving d.d. 20 december 2023 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op pagina 6 aangegeven dat deze regeling per 1 juli 2024 in werking zal treden. Deze brief kunt u downloaden via:
https://open.overheid.nl/documents/30383c24-961f-429a-bd3c-c085e289e1b6/file

Wat zijn de regels per 1 januari 2024?
De regels over het gebruik van vluchtroutes vanuit woongebouwen treden in werking op 1 juli 2024. In ieder geval is de zogenoemde ‘zorgplichtclausule’ uit artikel 6.4 van de Effectenwet van toepassing.

Zorgplicht Artikel 6.4 Bbl:
Een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat als gevolg van het gebruik één van de volgende situaties kan ontstaan, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevergd ter voorkoming van:

– Het optreden van brandgevaar;
– Het ontstaan ​​van een gevaarlijke situatie bij brand;
– Belemmering van brandmelding, waarschuwing of bestrijding;
– Het belemmeren van het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand;
– Red mensen of dieren bij brand;
– Er ontstaat of blijft een brandveiligheidsrisico bestaan.

In dit artikel staat bijvoorbeeld wel dat de vluchtmogelijkheden bij brand niet mogen worden belemmerd, maar er wordt niet specifiek uitgelegd wat belemmering betekent. Daarom wordt de inhoud van dit artikel verder verduidelijkt in de nieuwe artikelen 6.15 en artikel 6.23a.

READ  Hier leest u hoe u het volume op de pc kunt repareren

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *