Verbinding tussen jeugd en bestuurders? Zoek elkaar op en noem het geen politiek!

Hoe willen en kunnen jongeren en bestuurders (raadsleden, burgemeesters, gemeenteraadsleden) met elkaar in contact blijven? Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft I&O Research gevraagd deze vraag te beantwoorden door middel van kwalitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek is een kleinschalig onderzoek, waarin de resultaten worden gestuurd. Dit kwalitatieve onderzoek is een verdiepingsonderzoek naar kwantitatief onderzoek dat eind 2020, begin 2021 is uitgevoerd door I&O Research (in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), genaamd ‘Wat verwachten jongeren van democratie?’ Begrijpen jongeren en bestuurders elkaar? U kunt dit vorige verslag lezen hier om te downloaden.

Jongeren en bestuurders willen met elkaar communiceren, maar lopen tegen barrières aan

Uit het eerdere onderzoek bleek dat jongeren en bestuurders in de praktijk niet veel contact met elkaar hebben, maar wel willen. Deze verbinding is niet zomaar gemaakt. Huidig ​​onderzoek toont aan dat beide groepen aannames en vooroordelen ten opzichte van elkaar hebben die deze verbinding belemmeren. Vooral jongeren hebben het gevoel dat er een prestigeverschil is tussen hen en de ambtenaren, waardoor ze bijvoorbeeld makkelijker het stadhuis binnenkomen. Ze zijn ook van mening dat jongeren misschien niet genoeg kennis hebben om ideeën aan te dragen. de man: Ik ben nooit dicht bij mezelf gekomen. Ik denk dat deze mensen het druk hebben. De gemeente, de gemeente, lijkt veel werk en ernst te vergen.

Opvallend is dat automobilisten zich minder bewust zijn van de situatie. Ze zijn in principe van mening dat jongeren niet altijd geïnteresseerd zijn in politieke of actuele onderwerpen en dat formele gemeentelijke communicatiemiddelen bij jongeren niet werken. Bestuurder: De Jeugdraad, een aantal raadsleden, hebben er veel moeite voor gedaan, maar het kwam niet van de grond. Het is moeilijk te zeggen waar dit over gaat. Wat we doen in het gemeentehuis spreekt niet tot de verbeelding van jongeren.
Uitgebreid kwantitatief onderzoek door I&O Research (‘Wat verwachten jongeren van democratie?’ Begrijpen jongeren en bestuurders elkaar?‘) geeft een soortgelijk beeld. Tweederde van de automobilisten denkt dat jongeren en automobilisten elkaar niet begrijpen omdat de problemen waar automobilisten over praten jongeren niet aangaan.

READ  GTA V en zeven andere games komen naar Game Pass

Perfecte communicatie en samenwerking: informeel, toegankelijk, gelijkwaardig en open

Er is echter een mogelijkheid om aan te sluiten. Jongeren en bestuurders denken grotendeels hetzelfde over hoe ideale communicatie en samenwerking eruit zou moeten zien. Beiden vinden het erg belangrijk dat het contact “laag” en “informeel” is. Communicatie en samenwerking moeten aansluiten bij de belevingswereld van de jeugd. de man: Begin vanuit de eigen wereld van de jonge man. De mededeling mag niet het stempel “beleid” dragen. dit is eng. Het gespreksonderwerp moet dicht bij de jongeman liggen. Om tot de beleving van jongeren te komen is een open gesprek volgens jongeren belangrijk: Ik denk dat het verfrissend zou zijn om jongeren erbij te betrekken zonder vooraf bepaalde thema’s in gedachten te hebben. Ga eerst in gesprek over onze ervaring, wat we ervaren en hoe we tegen dingen aan kijken, en trek daar vervolgens onderwerpen uit die tot goede input kunnen leiden. Daarnaast benadrukken jongeren de gelijkwaardigheid van deze verbinding en willen ze graag dat de verbinding structureel is.

Ook managers vinden het belangrijk om duidelijke verwachtingen te hebben: Het is belangrijk om altijd duidelijk te zijn in het managen van verwachtingen. Als dit niet goed gebeurt, gaat er op dat moment niet alleen iets mis met de verbinding, maar heeft dit ook gevolgen voor de verdere deelname aan de community.

Jongeren verwachten van bestuurders een proactieve houding. Ze zien graag dat ambtenaren het voortouw nemen bij het starten van het gesprek en het faciliteren van het gesprek. Jongeren zien een rol voor zichzelf weggelegd bij het bepalen van de agenda. Jongeren willen ook weten wat er met hun inbreng is bereikt, zij hechten veel waarde aan het heldere commentaar van de ambtenaren op dit onderwerp.

READ  iOS 14.5 uit: download het voor deze nieuwe functies!

Goede communicatie bestaat uit een combinatie van online en offline communicatie

Zowel jongeren als bestuurders zijn van mening dat een combinatie van online en offline communicatie het beste werkt. Een manier is om te beginnen met online communicatie, om zo verschillende typen jongeren op een laagdrempelige manier te bereiken. Dit online contact kan een opstap zijn naar een offline contact. Jongeren houden daarom (ook) van fysiek contact met chauffeurs en dit strookt niet met wat sommige chauffeurs denken. Uit eerder onderzoek van I&O Research blijkt dat ambtenaren vinden dat jongeren het liefst digitaal (via social media of een officiële app) aan democratie deelnemen.

Beiden zien een enorm voordeel in het gebruik van bestaande kanalen en platforms en zijn van mening dat het creëren van een nieuw platform niet nodig is. De jongeman geeft concrete voorbeelden van de mix van online en offline communicatie: Ik denk dat we de bestaande kanalen kunnen gebruiken. Een gezonde mix van online en offline. Probeer niet het wiel opnieuw uit te vinden of focus op een “tool”. Hou het simpel. Via WhatsApp kun je de groep live houden door de community te beheren. Via Zoom kun je met elkaar videobellen om onderwerpen te bespreken. U kunt maandelijks afspreken. Officiële zaken kunnen per e-mail worden verzonden.

Jongeren staan ​​gunstiger tegenover online communicatie dan bestuurders, maar bestuurders zijn daar wat conservatiever in en hebben er een minder realistisch beeld van.

Vijf tips voor chauffeurs

Op basis van de resultaten van dit onderzoek kwamen we tot vijf voorwaarden (tips) voor een goede communicatie en samenwerking tussen jongeren en bestuurders:

  1. Zet als gemeente de eerste stap om in contact te komen.
  2. Werk aan je bereikbaarheid en zichtbaarheid.
  3. Wees open, nieuwsgierig en echt gelijk.
  4. Online en offline verbinding maken en onderhouden.
  5. Benoeming van de Jeugdcoördinator als aanjager.
READ  Gebruik je nog steeds WhatsApp? Dit zijn mogelijke alternatieven

Verschillende methoden van kwalitatief onderzoek online

In totaal hebben negen bestuurders (leden van gemeenteraden en burgemeesters) en 22 jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot 24 jaar meegedaan aan dit onderzoek.

Jongeren werden op verschillende manieren benaderd. De Nationale Jeugdraad heeft met de meeste jongeren contact gelegd, via jongerenorganisaties in hun netwerk en hun verschillende jeugdgroepen. I&O Research heeft ook specifiek een aantal jongeren bereikt die regelmatig deelnemen aan I&O Research-groepsdiscussies. De managers zijn geworven uit het netwerk van de Federatie Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast is een aanvraag ingediend bij functionarissen van het I&O Onderzoekspanel.

In dit onderzoek hebben we verschillende kwalitatieve methoden toegepast. Het onderzoek begon met een online groepschat met jongeren, gevolgd door één-op-één gesprekken met een aantal chauffeurs. Parallel aan deze interviews is een online community gehouden. Dit is een online platform waar jongeren en bestuurders met elkaar in discussie gaan aan de hand van taken en forumdiscussies. We sloten de dataverzameling af met een online groepsgesprek met jongeren en bestuurders. Deze kwalitatieve methoden zorgden er niet alleen voor dat we op verschillende manieren relevante informatie ophaalden, maar zorgden er ook voor dat jongeren en ambtenaren op een laagdrempelige manier met elkaar in contact kwamen en met elkaar in gesprek gingen.

Jij kan hier Download het volledige rapport.

More from Madison Garrett
Cowboys-Buccaneers beginnen aan hun lijst met games voor de eerste week
Pittsburgh Steelers bij Buffalo Bills, 13:00 uur ET op CBS AFC Championship...
Read More
Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *