Onderhandelingen CAO 2022 beginnen met uitwisseling van visies

De belangrijkste onderwerpen in toekomstige onderhandelingen voor werkgevers zullen gaan over flexibiliteit, instroom van jongeren en betaalbaarheid. Vakbonden leggen vooral de nadruk op verbetering van arbeidsomstandigheden, gelijke arbeidsvoorwaarden voor iedereen, behoud van werkgelegenheid en vast dienstverband als norm, afspraken over en verruiming van de mogelijkheden van thuiswerken, het Generatiepact en duurzame ontwikkelingsovereenkomsten.

wendbaarheid

Alle ontwikkelingen die bij woningcorporaties komen, veranderen het werk en maken het complexer. Dit betekent dat er hogere eisen worden gesteld aan medewerkers, waaronder een hoger opleidingsniveau en andere competenties. Niet alle medewerkers kunnen dit bijbenen.

Werkgevers willen gericht blijven op de toekomst door het behouden en behouden van vakmanschap en kennis, het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en wendbaarheid van medewerkers en het stimuleren van levenslange ontwikkeling. Met name om te voorkomen dat de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt onder druk komt te staan. Natuurlijk is niet alleen de wendbaarheid van medewerkers belangrijk, maar ook de wendbaarheid van het bedrijf. Juist in deze tijd (hybride arbeid) is het van cruciaal belang dat de cao deze ondersteunt in plaats van belemmert. Werkgevers willen hier in de komende onderhandelingen aandacht aan besteden.

de toestroom van jongeren

De gemiddelde leeftijd in onze woningcorporatiesector ligt rond de 50 jaar. Door de vergrijzing krijgen we de komende jaren te maken met een grote instroom van oudere werknemers. Tegelijkertijd kampen woningcorporaties met een krapte op de arbeidsmarkt. Aandacht voor de instroom van jongeren is daarom noodzakelijk om het werk van morgen te kunnen blijven doen. Dat begint met het voorlichten van jongeren over wat het betekent om bij een woningcorporatie te werken.

READ  Uw smartphone is de sleutel! TechGirl

Dat is voor ons als woningbouwverenigingen de grootste uitdaging. Aedes werkt hier hard aan en is onlangs gestart met een arbeidsmarktcampagne. Ook hebben we een toolkit beschikbaar gesteld aan woningcorporaties met tools om aan de slag te gaan met werving en selectie. Interessante arbeidsvoorwaarden voor jongeren kunnen natuurlijk ook bijdragen aan een instroom van meer jongeren. De voorstellen van werkgevers zullen ook gericht zijn op het aannemen van nieuwe werknemers.

betaalbaarheid

We willen een aantrekkelijke ondernemer zijn. Tegelijkertijd is ons primaire doel om betaalbaar wonen mogelijk te maken voor mensen met een bescheiden portemonnee. Dit omvat een realistische/marktgebaseerde bonus. Daarom is betaalbaarheid (ook) een belangrijk onderwerp voor werkgevers in komende onderhandelingen.

volgende vergadering

De tweede bijeenkomst van de onderhandelingen vindt plaats op maandag 11 oktober 2021. Daarna wisselen beide partijen voorstellen uit. Via Aedes.nl, het arbeidsvoorwaardendossier, houden we je op de hoogte van het onderhandelingsproces.

Downloads

Het overzicht van werkgevers en vakbonden kunt u hier downloaden:

More from Madison Garrett

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *