Rekenregels per 1 januari 2021

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nieuwe rekenregels gepubliceerd. In deze rekenregels zijn onder meer het bruto wettelijk minimumloon, sociale lasten, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2021 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau opgenomen. Ook de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen zijn meegenomen.

De Rekenregels bevatten verschillende bijlagen. Zo staat in bijlage I.1 de (premie) limieten per 1 januari 2021 en in bijlage I.2 staan ​​de premiepercentages. Het maximale premieloon werknemersverzekeringen voor 2021 is vastgesteld op € 58.311, -.

In bijlage II.1 staat een overzicht van de AOW- en Anw-uitkeringen. Deze zijn afgeleid van het referentieminimumloon. In bijlage II.2 zijn de bruto netto berekeningen van het minimumloon per 1 januari 2021 opgenomen en in bijlage II.3 de indexatienormen. De toelage bedraagt ​​het verschil tussen de bruto uitkering en het desbetreffende normbedrag, met voor sommigen een maximale toelage.

Bijlagen II.4 en II.5 bevatten de werkelijke bedragen per 1 januari 2021 van de AOW / Anw (bruto maandbedragen) en de pensioenleeftijd Assistentie (netto maandbedragen) per 1 januari 2021.

De rekenregels met bijlagen zijn te downloaden van de website van de nationale overheid.

READ  Hier leest u hoe u het volume op de pc kunt repareren
More from Madison Garrett

Vernietig alle mensen in de Good Ass Games van deze week tegen goede prijzen

afbeelding: Thq noorden Fijne vrijdag voor jullie allemaal! Het is die tijd...
Read More

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *