Verbetering van de afvoer van water tussen anderhalf Tweed Touch New Yorkerk

Bij de Tweede Tochtweg in Nieuwerkerk aan den IJssel wil het waterschap de waterafvoer verbeteren en klaarstomen voor de toekomst. We doen dit vanwege de hevige regenval die we verwachten als gevolg van klimaatverandering.

Uitleg van het werk van anderhalve seconde
Het aftappen van water tussen 1,5 en Tweede Toch is nu erg ingewikkeld. Het water gaat via een gemaal naar Tweede Toch. Uit onderzoek is gebleken dat dit water ook direct (en zonder gemaal) de Tweede Tocht in kan stromen. We hoeven alleen maar een bestaand gat uit te breiden. Deze gracht ligt naast een weiland aan de Tweede Tochtweg 68 en achter de Eerste Tochtweg 19 (zie plattegrond). Voor een tweede ronde trekhaak betekent dit dat er door het aanpassen van de waterhuishouding minder vermogen nodig is om het water van de anderhalve ronde naar de tweede ronde af te voeren. Daarnaast hoeft er minder te worden gepompt en wordt het lager gelegen gedeelte achter het gemaal langs de A20 versoepeld.

Aangezien grondwerken vanaf weiland gedaan kunnen worden, verwachten we in de Tweede Tochtweg weinig tot geen verkeers(fiets)overlast. Mocht er onverhoopt toch een verkeersbelemmering optreden, dan worden omwonenden tijdig geïnformeerd. Als de vrijgekomen grond schoon is, verwerken we deze zo lokaal mogelijk. Na voltooiing van het werk zullen de greppelniveaus in dit gebied gemakkelijker en beter te beheren zijn.

Reactie op actieplannen
Hiervoor is een concept waterrekening opgesteld. Het concept is te zien vanaf 14 juni 2022 tot 25 juli 2022. Het projectplan is te downloaden vanaf Waterschapsblad 2022, 6756 | Overheid.nl> Officiële mededelingen. Een exemplaar ligt ook ter inzage op ons kantoor: Waterschap Schieland en de Krimpenwaard, Maasboulevard 123 te Rotterdam. Tijdens deze periode kunt u als bewoner en belanghebbende schriftelijk of mondeling reageren (uw mening geven).

READ  B2B is saaie inhoud? Begin! Marketing feiten

Schriftelijke reacties kunnen worden gestuurd naar:

Damvoogd en Waterschappen Schieland en Krimpenerwaard
Ter attentie van de heren R. Di Cat F. Bloeien
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Zet “Tweede Ronde Linking Advies” boven uw commentaar.

Voor het maken van een mondelinge presentatie kunt u een afspraak maken door te bellen naar 010 45 37200. Van uw mondeling standpunt wordt verslag gedaan.

Na de openbare commentaarperiode wordt een eindrapport (responsnota) opgesteld. Bevat alle reacties met reactie waterschap. Wilt u uw naam en adres liever niet op de factuur vermelden? Geef dit dan duidelijk aan bij het indienen van uw mening. In dit geval maken wij uw bijdrage geanonimiseerd.

Meer informatie over werken in ronde één, halve en ronde twee
Het Waterschap heeft graag een goede communicatie met stakeholders. Wilt u meer informatie over de voorgestelde activiteiten? Of heeft u ideeën en suggesties? Neem dan contact op met de projectleider, de heer R. de Kat. Dit kan per e-mail: [email protected] U kunt ook 200 3700 45 010 bellen.

Ook na de consultatieronde nemen we contact met je op. Zo proberen wij bij de voorbereiding en bij de uitvoering van werkzaamheden zoveel mogelijk rekening te houden met uw belangen.

More from Madison Garrett
Blue Box Game Studios verontschuldigt zich voor een Silent Hill-bericht dat het verkeerd beoordeelde
Bijwerken: Nou, dat duurde niet lang. Blue Box Game Studios heeft zich...
Read More
Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *